Logotypy výber 1

Logotypy výber 1 Identita

Pri tvorbe loga, ako základného a najcharakteristickejšieho prvku celej vizuálnej identity vždy dbáme na to, aby bolo autentické, výrazné, jednoducho čitateľné a jasne identifikoveteľné.